Wood Badge tečaj

sovica3Usposabljanje Wood Badge je nastalo že leta 1919, kmalu po 1. svetovni vojni. Na prvem tečaju je predaval tudi ustanovitelj svetovne skavtske organizacije lord Baden Powel. Usposabljanje je bilo mišljeno kot zadnje izobraževanje za odrasle, da lahko po uspešno opravljenem tečaju sami vodijo lokalne organizacije. Že od samega začetka ima Woodbadge tečaj tudi posebne insignije – posebna rutka bež barve s kosom škotskega kara, obroček ter dve leseni polenci.

Tečaj bo sledil začrtanim okvirjem WOSM-a za Wood Badge tečaj, kar pomeni, da:

– tečaj temelji na osebni izkušnji posameznika – je individualiziran,

– tečajniki pred izobraževanjem identificirajo potrebe – sami delno izpolnijo načrt osebnega razvoja,

– mora odgovarjati potrebam organizacije

– vključuje socialni vidik taborništva, partnerstva, sodelovanja, aktivna participacija,

– je poudarek na mednarodni dimenziji taborništva (terminologija, potrebe, ipd.)

 

Wood_badge_regalia_1
 

Usposabljanje je namenjeno vsem odraslim tabornikom in tabornicam, z izkušnjami pri delu v taborniški organizaciji in z željo po nadaljnjem aktivnem delu v taborniški organizaciji.

Tako tečaj Wood Badge letos odpiramo za vse – opravljen tečaj za vodje taborniških enot ni več pogoj za udeležbo na Wood Badge tečaju.

Menimo, da Wood Badge tečaj ni nadgradnja tečaja za vodje ampak svojevrsten tečaj z drugimi poudarki. Tečaj za vodje je namenjen izobraževanju vodij taborniških enot, Wood Badge tečaj pa je namenjen izobraževanju tabornikov z izkušnjami in ima poudarek na individualnem učenju, prepoznavanju osebnih kompetenc in prevzemanju odgovornosti za aktivno vključevanje in izboljševanje taborniških aktivnosti. Temelji na osebni rasti in refleksiji taborništva, zato tečaj za vodje ne sme biti pogoj za udeležbo na Woodbadge tečaju.

 

DSCF5405
 

Namen

  • Poglobiti odnos posameznika do taborništva
  • Izboljšati vodstvene sposobnosti udeležencev in delovanje v timu
  • Motivirati posameznika, da z nadaljnim kvalitetnim delom pripomore k uspešnemu delovanju taborniške organizacije

 

Program

Udeleženci se bodo preko teoretičnih in praktičnih vsebin lahko seznanili s področji kot so: kreativnost, planiranje in vizija, timsko delo, retorika in odnosi z javnostmi, identiteta taborništva, taborništvo in družba, mednarodna dimenzija, upravljanje s časom, pravna odgovornost, osebna refleksija in osebni napredek.

Pridobljena znanja in izkušnje bodo udeleženci uporabili pri planiranju in izvedbi osebnega taborniškega projekta.

 

DSCF5287
 

Pogoji za udeležbo

  • starost najmanj 18 let
  • predhodno vsaj 3 leta aktivnega delovanja v taborniški organizaciji
  • članstvo v taborniškem društvu, ki je član ZTS

 

Termin

Predzadnji teden v avgustu – v letu 2015 od 8. do 15. avgusta

 

Lokacija

Gozdna šola v Bohinju

DSCF5544

Prijava na tečaj

Na tečaj se kandidati lahko prijavijo najkasneje do 15. junija 2015, in sicer preko e-aplikacije. V primeru prevelikega števila prijav se bomo trudili zagotoviti udeležbo posameznikom iz čim večjega števila rodov. Popolna prijava obsega izpolnjeno prijavnico in plačano tečajnino.

Ta znaša 195 evrov. Znesek nakažite na transakcijski račun ZTS: SI56 0201 0001 4142 372, sklic 00 10508 + davčna številka rodu, najkasneje do 20. junija 2015.

POZOR: Po 15. juniju 2015 sprejemamo prijave samo še do zapolnitve mest.