Stol trinožnik

Izdelave stola se taborniki redko lotimo. Če imamo na voljo dovolj lesa, primerno vrvico in nekaj časa, lahko z malo truda naredimo udoben ležalnik.

09 Raziskovanje Naredi sam - Stol trinožnik RevijaTabor_september_2014_naredisam01 (2)

Za izdelavo ležalnika smo uporabili večinoma veje dreves, ki jih je podrlo  ob žledolomu. Za vezave smo uporabili navadno sintetično vrvico debeline 5 mm, kot jo običajno uporabljamo pri izdelavi bivaka iz šotork. Pri izdelavi sedala bi bilo bolje uporabiti nekoliko debelejšo, 6 mm debelo vrvico.

Za ogrodje potrebujemo tri dovolj močne palice, od katerih je zadnja lahko nekaj krajša (Slika 1b). Ogrodne palice zavežemo v trinožnik z eno od različic trojne vezave, podobno kot je opisano v taborniškem priročniku “Vozli in pionirski objekti” (Slika 1a). Na postavljen trinožnik v višini kolen na dveh mestih s kvadratno vezjo privežemo prečno palico (Slika 1b). Tako imamo ogrodje za naš ležalnik pripravljeno.

xxxxxx

Za izdelavo sedala uporabimo dovolj debele palice, ki se pod našo težo ne bodo zlomile. Pazimo tudi, da so palice čimbolj ravne in gladke. Razni izrastki, grče ali trni zanesljivo negativno vplivajo na udobje pri sedenju. Število palic in njihova dolžina je poljubna, odvisna le od širine ogrodja in zamisli, kakšen stol želimo. Najbolje je, če palice nažagamo na primerne dolžine in jih razvrstimo glede na njihov položaj v sedalu stola (Slika 2).

Palice ob straneh povežemo med seboj z vrvico, na kateri za vsako palico naredimo zanko s polvozlom. Na Sliki 3a je prikazana polzanka med vezavo, na Sliki 3b pa vidimo zanko z zategnjenim polvozlom. Tako pripravljeno zanko čimbolj tesno namestimo okrog palice.

09 Raziskovanje Naredi sam - Stol trinožnik RevijaTabor_september_2014_naredisam03 (2)                                                   09 Raziskovanje Naredi sam - Stol trinožnik RevijaTabor_september_2014_naredisam04 (2)

Prvo zanko s polvozlom naredimo na palici, ki bo najbližje prečni palici na ogrodju. Pred zanko moramo pustiti dovolj proste vrvice, da bomo lahko sedalo z vrznim vozlom privezali na ogrodje. Pomembno je, da so zanke s polvozli na vseh palicah obrnjene v isto smer. Palice, povezane med seboj v primernem medsebojnem razmiku vidimo na Sliki 4a. Ker smo zaradi lažjega dela zanke s polvozli vezali na zgornji strani palic, moramo vse skupaj obrniti za 180°, da so polvozli na spodnji strani palic. Če imamo na voljo dovolj vrvice, lahko za povezovanje palic uporabimo tudi “mostni vozel”, kot je opisan v priročniku “Vozli in pionirski objekti”.

Ko smo palice sedala na obeh straneh povezali med seboj, moramo sedalo samo še pritrditi na ogrodje. Kot smo že omenili, spodnji del sedala na prečno palico ogrodja privežemo z vrznim vozlom (Slika 5).

 

09 Raziskovanje Naredi sam - Stol trinožnik RevijaTabor_september_2014_naredisam05 (2)                                                        09 Raziskovanje Naredi sam - Stol trinožnik RevijaTabor_september_2014_naredisam06 (2)

Na zgornjem delu sedala naredimo dve zanki (Slika 6), ju med seboj povežemo z vrvico, vse skupaj obesimo na vrh trinožnika in ležalnik je gotov (Slika 7a). Naklon ležalnika lahko uravnavamo s primikanjem oziroma odmikanjem podporne palice trinožnika.

Ležalnik je bil narejen v približno eni uri in, kot vidimo na Sliki 7b, prenese tudi večjo obremenitev.

 

09 Raziskovanje Naredi sam - Stol trinožnik RevijaTabor_september_2014_naredisam07 (2)