Priprava polen z nožem

Rezilo noža, uporabljenega v prispevku, je dolgo 10 cm in debelo 2,5 mm. Seveda to ni dovolj, da bi brez napora iz lesene klade pripravili polena. Lahko pa si izdelamo pripomočke, ki nam to omogočijo. Na Sliki 1a vidimo klado, ki jo bomo razcepili na polena, zagozde in debelejšo palico, ki jo bomo uporabili kot bat za zabijanje zagozd.

01 Dogodivščina Naredi sam - Priprava polen RevijaTabor_januar_2013_naredisam01

Za izdelavo zagozde uporabimo kos lesa brez grč (zaradi nazornosti prikaza sem uporabil smrekovo poleno), ki ga z nožem in lesenim batom razcepimo, da dobimo približno 10 mm debele, ploščate kose (Slika 1b), ki jih po potrebi skrajšamo na dolžino zagozde (Slika 1c). Seveda lahko uporabimo vsak primeren kos lesa, ki ga najdemo v naravi (debelejšo leskovo palico, kos smrekove sušice in podobno). Pri udarcih z batom po nožu ni treba uporabiti velike sile. Z nekaj več lažjimi udarci bomo opravili isto delo s precej manj napora. Eno stranico tako narejenih zagozd z nožem oblikujemo v obliko klina (Slika 1d).

01 Dogodivščina Naredi sam - Priprava polen RevijaTabor_januar_2013_naredisam02

Z nožem in batom naredimo zarezo v kladi, ki jo želimo razcepiti (Slika 2a). V zarezo vstavimo zagozdo in jo učvrstimo z nekaj udarci z batom. V kladi se pojavi razpoka, ki pa verjetno ni čisto ravna, zato si spet pomagamo z nožem in batom (Slika 2c). Postopek ponavljamo toliko časa, dokler niso zagozde razporejene po celi širini klade (Slika 2e). Nato izmenoma, z ne premočnimi udarci, zabijamo zagozde v klado, dokler se klada ne razcepi na dva dela (Slika 2f). Če je klada iz bolj žilavega lesa, je treba uporabiti še kakšno dodatno zagozdo, ki jo zabijemo v razpoko, ki je nastala ob strani klade (Slika 2g). Na Sliki 2h vidimo razcepljeno klado, zagozde in palico, ki smo jo uporabili kot bat.

Tudi kadar imamo na voljo majhno sekiro, se za cepljene večjih klad splača uporabljati zagozde, saj je delo tako bistveno lažje, predvsem pa bolj varno. Po nožu ali sekiri nikoli ne tolčemo s kladivom, z drugo sekiro ali s kakršnim koli kovinskim predmetom. Del noža ali sekire se lahko pri tem odlomi in odleti, pri tem pa je možnost poškodbe zelo velika.

Kot vidimo, lahko, če nimamo na voljo bolj primernega orodja, z uporabo kvalitetnega manjšega noža varno in brez večjih naporov razcepimo klado v polena. Moramo pa se zavedati, da je nož predvsem namenjen za rezanje in da ni vsak nož primeren za tako grobo uporabo.