Zahteve za preizkušnje RR

ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV PREIZKUŠNJE V STAROSTNI VEJI RAZISKOVALCEV IN RAZISKOVALK:

Za pridobitev preizkušnje »prvega koraka« v starostni veji RR mora član doseči osebni cilj (izpeljati projekt), ki pripomore k delovanju rodu ali širše ali je vezan na raziskovanje na področju taborništva in skupnosti (vezano na funkcijo, študij ali delo).

Za pridobitev preizkušnje »drugega koraka« v starostni veji RR mora član doseči osebni cilj (izpeljati projekt), ki je vezan na krepitev zaposlitvenih možnosti in ustvarjanje drugih pogojev za lastno osamosvojitev.

Tako kot pri popotnikih in popotnicah v tej starostni stopnji odgovornost prevzame član sam. Starešina rodu (glede na naravo lahko tudi načelnik rodu, specialist, območja, načelniki KVIDO, KMD, KOPR, KOJA na ravni območja ali ZTS) pri tem izvaja mentorsko vlogo. Član se na začetku leta z mentorjem in nosilcem področja, ki se ga projekt dotika, dogovori za projekt in časovni okvir, v katerem bo projekt izveden. Pripravita pisni dogovor, v katerem opredelita osnovni okvir projekta (zakaj, kaj, za koga …) in način, kako bo član spremljal doseganje ciljev in svoj lastni napredek.

Za spremljanje dela ima član na voljo nekatera orodja, npr. lasten spletni dnevnik (blog), mreženje, časovnico, študijska srečanja itd. Na koncu član dosežke predstavi in opravi vrednotenje lastnega dela. Mentor poda svojo oceno in predlaga podelitev preizkušnje.

Izvedba projekta traja praviloma vsaj dve leti, po potrebi tudi več.

PODELITEV PREIZKUŠENJ

Preizkušnje podeljuje starešina ZTS praviloma na Skupščini ZTS ali drugem večjem dogodku, ki ga organizira ZTS.