Zahteve za preizkušnje MČ

ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV PREIZKUŠNJE »PRVI PLAMEN«

Za pridobitev preizkušnje »prvi plamen« mora član voda:

 • sodelovati na vsaj dveh tretjinah vseh vodovih srečanj;
 • udeležiti se vsaj 1 izleta voda, družine MČ ali rodovega izleta;
 • osvojiti temeljna taborniška znanja za to starost in se udeležiti občinskega ali območnega ali državnega mnogoboja ali drugega tekmovanja s temi vsebinami;
 • udeležiti se taborniške dejavnosti, pri kateri se enkrat prespi (v šotoru ali v zgradbi);
 • aktivno sodelovati pri izbiri vodovega imena ali kraja in dejavnosti vodovega izleta ali pri drugih vsebinah, kjer lahko prispeva svoje predloge in se o njih tudi odloča.

Poleg tega mora član samostojno izbrati in s pomočjo vodnikov in drugih osvojiti vsaj 2 veščini, primerni njegovi starosti (sposobnostim).

Skupaj z ostalimi člani voda mora na podlagi skupnega interesa članov oblikovati kratko dejavnost v okviru družine MČ in na njej tudi aktivno sodelovati.

ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV PREIZKUŠNJE »DRUGI PLAMEN«

Za pridobitev preizkušnje »drugi plamen« mora član voda:

 • sodelovati na vsaj dveh tretjinah vseh vodovih srečanj;
 • udeležiti se vsaj 2 izletov voda ali družine MČ ali rodovega izleta;
 • osvojiti temeljna taborniška znanja za to starost in se udeležiti občinskega ali območnega ali državnega mnogoboja ali drugega tekmovanja s temi vsebinami;
 • udeležiti se taborniške dejavnosti, pri kateri se vsaj dvakrat zaporedoma prespi (v šotoru ali v zgradbi);
 • aktivno sodelovati pri izbiri vodovega imena ali kraja in dejavnosti vodovega izleta ali drugih vsebinah, kjer lahko prispeva svoje predloge in se o njih tudi odloča.

Poleg tega mora član samostojno izbrati in s pomočjo vodnikov in drugih osvojiti vsaj 2 veščini, primerni njegovi starosti (sposobnostim).

Skupaj z ostalimi člani voda mora na podlagi skupnega interesa članov oblikovati vsaj nekajurno dejavnost v okviru družine MČ ali rodu in na njej tudi aktivno sodelovati.

ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV PREIZKUŠNJE »TRETJI PLAMEN«

Za pridobitev preizkušnje »tretji plamen« mora član voda:

 • sodelovati na vsaj dveh tretjinah vseh vodovih srečanj;
 • udeležiti se vsaj 2 izletov voda, družine MČ ali rodovega izleta;
 • osvojiti temeljna taborniška znanja za to starost in se udeležiti občinskega ali območnega ali državnega mnogoboja ali drugega tekmovanja s temi vsebinami;
 • udeležiti se taborniške dejavnosti, pri kateri se vsaj trikrat zaporedoma prespi (v šotoru ali v zgradbi);
 • aktivno sodelovati pri načrtovanju in izvedbi vodovega izleta ali druge vodove akcije, kjer lahko prispeva svoje predloge in se o njih tudi odloča.

Poleg tega mora član samostojno izbrati in s pomočjo vodnikov in drugih osvojiti vsaj 3 veščine, primerne njegovi starosti (sposobnostim).

Skupaj z ostalimi člani voda mora na podlagi skupnega interesa članov oblikovati vsaj enodnevno dejavnost v okviru rodu ali v lokalnem okolju in na njej tudi aktivno sodelovati.

ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV PREIZKUŠNJE »OGENJ«

Za pridobitev preizkušnje »ogenj« mora član voda:

 • sodelovati na vsaj dveh tretjinah vseh vodovih srečanj;
 • udeležiti se vsaj 3 izletov voda ali družine MČ ali rodovega izleta;
 • osvojiti temeljna taborniška znanja za to starost in se udeležiti občinskega ali območnega ali državnega mnogoboja ali drugega tekmovanja s temi vsebinami;
 • udeležiti se taborniške dejavnosti, pri kateri se v skupnem seštevku vsaj 4-krat prespi (v šotoru ali v zgradbi; taborjenje ali zimovanje);
 • aktivno sodelovati pri pripravi letnega načrta družine MČ ali vodov v tej starostni veji.

Poleg tega mora član samostojno izbrati in s pomočjo vodnikov in drugih osvojiti vsaj 3 veščine, primerne njegovi starosti (sposobnostim).

Skupaj z ostalimi člani voda mora na podlagi skupnega interesa članov oblikovati vsaj enodnevno dejavnost v okviru rodu ali v lokalnem okolju in na njej tudi aktivno sodelovati.

Član mora (ne glede na stopnjo preizkušnje) najkasneje v enem letu po vstopu v organizacijo opraviti obred svečane zaobljube.

PODELITEV PREIZKUŠENJ

Vodnik skupaj s člani voda vodi evidenco opravljenih obveznosti za pridobitev preizkušnje. Na podlagi dosežkov vodnik predlaga podelitev plamenov ali ognja.

Preizkušnje podeljuje načelnik/starešina družine MČ (če ga ni, pa načelnik rodu) ob prisotnosti vodnikov. Zaželeno je, da so pri podelitvi tudi starši članov.