Zahteve za preizkušnje GG

ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV PREIZKUŠNJE »PRVI LIST«

Za pridobitev preizkušnje »prvi list« mora član voda:

 • sodelovati na vsaj dveh tretjinah vseh vodovih srečanj;
 • sodelovati pri načrtovanju in udeležiti se vsaj 3 izletov voda ali družine GG ali rodovega izleta;
 • osvojiti temeljna taborniška znanja za to starost in se udeležiti občinskega ali območnega ali državnega mnogoboja ali drugega tekmovanja s temi vsebinami;
 • udeležiti se drugega tekmovanja/srečanja, na katerem sodelujejo GG-ji iz več rodov;
 • udeležiti se taborniških dejavnosti, pri kateri se v skupnem seštevku vsaj 5-krat prespi (v šotoru ali v zgradbi; taborjenje in zimovanje);
 • aktivno sodelovati pri pripravi letnega načrta voda in pripraviti vsaj eno vodovo srečanje.

Poleg tega mora član samostojno izbrati in s pomočjo vodnikov in drugih osvojiti vsaj 3 veščine, primerne njegovi starosti (sposobnostim).

Skupaj z ostalimi člani voda mora na podlagi skupnega interesa članov oblikovati vsaj dvodnevno dejavnost (ne nujno zaporedoma ali s spanjem) v lokalnem okolju in na njej tudi aktivno sodelovati.

ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV PREIZKUŠNJE »DRUGI LIST«

Za pridobitev preizkušnje »drugi list« mora član voda:

 • sodelovati na vsaj dveh tretjinah vseh vodovih srečanj;
 • sodelovati pri načrtovanju in se udeležiti  vsaj 3 izletov voda ali družine GG ali rodovega izleta;
 • osvojiti temeljna taborniška znanja za to starost in se udeležiti občinskega ali območnega ali državnega mnogoboja ali drugega tekmovanja s temi vsebinami;
 • udeležiti se drugega tekmovanja/srečanja, na katerem sodelujejo GG-ji iz več rodov;
 • udeležiti se taborniških dejavnosti, pri kateri se v skupnem seštevku vsaj 7-krat prespi (v šotoru ali v zgradbi; taborjenje in zimovanje);
 • aktivno sodelovati pri pripravi letnega načrta voda in pripraviti vsaj eno vodovo srečanje.

Poleg tega mora član samostojno izbrati in s pomočjo vodnikov in drugih osvojiti vsaj 3 veščine, primerne njegovi starosti (sposobnostim).

Skupaj z ostalimi člani voda mora na podlagi skupnega interesa članov oblikovati večdnevno dejavnost (vsaj 3 dni, ne nujno zaporedoma ali s spanjem) v lokalnem okolju in na njej tudi aktivno sodelovati.

ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV PREIZKUŠNJE »TRETJI LIST«

Za pridobitev preizkušnje »tretji list« mora član voda:

 • sodelovati na vsaj dveh tretjinah vseh vodovih srečanj;
 • sodelovati pri načrtovanju in se udeležiti vsaj 3 izletov voda ali družine GG ali rodovega izleta;
 • osvojiti temeljna taborniška znanja za to starost in se udeležiti občinskega ali območnega ali državnega mnogoboja ali drugega tekmovanja s temi vsebinami;
 • udeležiti se drugega tekmovanja/srečanja, na katerem sodelujejo GG-ji iz več rodov;
 • udeležiti se taborniških dejavnosti, pri kateri se v skupnem seštevku vsaj 10-krat dni prespi (v šotoru ali v zgradbi; taborjenje in zimovanje);
 • aktivno sodelovati pri načrtovanju letnega načrta rodu in na občnem zboru rodu ali čete.

Poleg tega mora član samostojno izbrati in s pomočjo vodnikov in drugih osvojiti vsaj 3 veščine, primerne njegovi starosti (sposobnostim).

Skupaj z ostalimi člani voda mora na podlagi skupnega interesa članov oblikovati večdnevno dejavnost (vsaj 4 dni, ne nujno zaporedoma ali s spanjem) v lokalnem okolju in na njej tudi aktivno sodelovati.

Član mora (ne glede na stopnjo preizkušnje) najkasneje v enem letu po vstopu/prehodu v starostno stopnjo GG v organizaciji opraviti obred svečane zaprisege.

PODELITEV PREIZKUŠENJ

Vodnik skupaj s člani voda vodi evidenco opravljenih obveznosti za pridobitev preizkušnje. Na podlagi dosežkov vodnik predlaga podelitev listov.

Preizkušnje podeljuje načelnik/starešina družine GG (če ga ni, pa načelnik rodu).Če je možno, naj podelitev poteka na ravni celotne družine GG.

ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV PREIZKUŠNJE »IZZIV«

Za pridobitev preizkušnje »izziv« mora član voda sodelovati pri izbiri, pripravi in izvedbi taborniške dejavnosti[1] izven domačega kraja, ki naj traja v seštevku vsaj 10 dni, pri čemer celotna priprava, izvedba in vrednotenje/proslavljanje projekta traja najmanj eno leto.

Taborniški projekt je lahko pohodni tabor, izgradnja ali prenavljanje koče, obnova otroškega igrišča, ekspedicija v tujino, kampanja za promocijo zdravja otrok in mladih ipd. Omogoča predvsem veliko možnosti za učenje, upošteva različne interese, talente, zmožnosti in potrebe mladih. Pri taborniškem projektu vodnikova naloga ni vodenje izvajanja projekta, pač pa bolj spodbujanje in usmerjanje mladih, ustvarjanje pogojev za doseganje realno dosegljivih ciljev ter vključevanje vseh elementov skavtske metode. Vodnik mora s člani vzpostaviti partnerski odnos (zaupanje in spoštovanje), preko katerega bo lahko spremljal, kaj so se naučili in kako so pri sodelovanju spoštovali dogovorjena pravila (taborniške zakone).

Projekt mora biti izveden po fazah taborniškega projekta:

 • prva faza – Kakšen projekt,
 • druga faza – Vključevanje možnosti za učenje,
 • tretja faza – Načrtovanje,
 • četrta faza – Priprava,
 • peta faza – Izvedba projekta – »veliki dogodek«,
 • šesta faza – Vrednotenje napredka in nagrajevanje,
 • sedma faza – Proslavljanje.

Vsaka faza taborniškega projekta vsebuje dejavnosti, ki prispevajo k izvedbi projekta. Vsaka dejavnost znotraj posameznih faz ponuja določene možnosti učenja. Tako so mladi aktivno vključeni v proces odločanja, načrtovanja, organiziranja, priprave, izvedbe, vrednotenja in proslavljanja ob realizaciji projekta – seveda na način, ki je primeren njihovim zmožnostim.

Poleg tega mora član samostojno izbrati in osvojiti vsaj 1 veščino (iz skupine veščin projektnih vlog/funkcij (GG4) npr. kuhar, ekonom, medicinec, fotoreporter, blagajnik odprave idr.).

PODELITEV PREIZKUŠNJE »IZZIV«

Vodnik skupaj s člani voda vodi evidenco opravljenih obveznosti za pridobitev preizkušnje. Na podlagi dosežkov vodnik predlaga podelitev »izziva«.

Preizkušnjo podeljuje pomembna oseba v rodu, ki je poznana tudi v širšem okolju (npr. nekdanji član, ki je sedaj aktiven v družbi, direktor uspešnega podjetja ali podjetnik, član občinskega sveta ali lokalnih mladinskih struktur, urednik časopisa ali medijska osebnost itd.).