Strokovna služba ZTS

Strokovna služba Zveze tabornikov Slovenije skrbi za podporo delovanju organizacije. Strokovno službo vodi tajnik ZTS. Poleg tajnika ZTS so v strokovni službi zaposleni še strokovni sodelavci in referent za splošne zadeve.

Področja, pri katerih delavci zagotavljajo strokovno in organizacijsko pomoč, so: delovanje zveze, njenih organov, načrtovanje in izvajanje Programa za mlade ZTS, vzgoja in izobraževanje vodnikov in odraslih vodij, mednarodna dejavnost, delo uredništva revije Tabor, Gozdna šola, Zadruga ZTS in založniška dejavnost ZTS, finančno – materialno poslovanje in investicije Zveze, slovenska lokostrelska šola, posebna taborniška enota RUZR za postavljanje zasilnih bivališč. Poleg teh nalog opravljajo še operativno tehnična opravila, kot so sprejemanje in pošiljanje pošte, evidence, sprejemanje in plačevanje računov itd.

Strokovna služba deluje v prostorih ZTS na Einspielerjevi 6, v Ljubljani.

Tajnik ZTS

Urška Bratkovič

E-naslov: urska.bratkovic@taborniki.si

Strokovna sodelavka za splošne zadeve

Mateja Justin

E-naslov: pisarna@taborniki.si

Višja strokovna sodelavka ZTS

Metoda Zalar

E-naslov: metoda.zalar@taborniki.si

Višja strokovna sodelavka ZTS

Maja Vogrič

E-naslov: maja.vogric@taborniki.si

Višji strokovni sodelavec ZTS

Matic Stergar

E-naslov: matic.stergar@taborniki.si

Višji strokovni sodelavec ZTS

Rok Manfreda

E-naslov: rok.manfreda@taborniki.si