Komisija za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi – KVIDO

Zveza tabornikov Slovenije skozi neformalno vzgojo in izobraževanje povečuje zaposljivost mladih in odraslih in vzpodbuja delovanje na področju promocije družbenih vrednot. Motivira posameznike ter skupine, da pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki jih bodo potrebovali celo življenje.

Komisija za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi je skupina aktivnih tabornikov, ki jo imenuje aktualni načelnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslmi v ZTS, da mu pomaga pri izvrševanju nalog, za katere je zadolžen. Te so:

 • oblikuje in vodi sistem delovanja odraslih v ZTS;
 • organizira vzgojo in izobraževanje kadrov v ZTS;
 • oblikuje in vodi sistem razvoja kadrov v ZTS;
 • oblikuje sistem vzgoje vodnikov v ZTS in spremlja njegovo izvajanje;
 • določa naloge in vodi komisijo za delovanje odraslih v ZTS;
 • IO ZTS predlaga imenovanje vodje in članov komisije za vzgojo in izobraževanje kadrov; imenovanje vodij šol in tečajev; imenovanje posameznikov v naziv za vodjo taborniške enote, pomočnika trenerja in trenerja ter druge sklepe v zvezi z vzgojo in izobraževanjem odraslih;
 • določa naloge in zagotavlja delovanje komisije za vzgojo in izobraževanje kadrov, določa bnaloge vodstev šol in tečajev ter usklajuje in nadzoruje njihovo delo;
 • sodeluje s člani IO ZTS;
 • opravlja druge naloge na podlagi sklepov skupščine ZTS, IO ZTS ter statuta ZTS;
 • svojem delu poroča IO ZTS in skupščini ZTS.

Aktualni načelnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi je Gregor matavž.

Člani komisije za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi (KVIDO) so:

Razširjeno ekipo sestavljajo še vsi aktualni vodje tečajev in predstavnik vodniških tečajev.

Več o delu komisije

 

Taborništvo je vzgojno-izobraževalno gibanje. To je njegova bistvena značilnost. Udeleženci izobraževanj skozi tečaje dobijo občutek aktivne vključenosti v delo in pripadnosti organizaciji.

Vodnike medvedkov in čebelic ter gozdovnikov in gozdovnic izobražujemo na vodniških tečajih. Specialistična znanja pa se podajajo na različnih specialističnih tečajih – tečaji orientacije in topografije, tečaj pionirstva in bivanja v naravi, tečaj lokostrelstva, tečaj užitnih rastlin ter tečaj prve pomoči.

Skrbimo tudi za namensko izobraževanje odraslih vodij. S svojim pridobljenim znanjem znajo izvajati program za mlade ali ustvarjati boljše pogoje in nuditi podporo za njegovo izvajanje. Zavedajo pa se tudi, da je uspešno izvajanje poslanstva organizacije odvisno od njihovih sposobnosti, da kadrujejo, izobražujejo in zagotavljajo zadostno število odraslih virov.

Ena od pomembnih nalog je tudi vzgoja in izobraževanje mladinskih trenerjev. Na tak način zagotavljamo kvalitetno izobraževanje na vseh nivojih v organizaciji.

Izobraževanje poteka tudi v okviru mobilnih enot – le-te izvajajo delavnice v taborniških enotah oz. kjer se pojavi potreba.

Tak vzgojno–izobraževalni proces potrebuje kvalitetno podporo – zagotavlja jo KVIDO.

Cilji KVIDOa:

 • Izdelava skript za mentorje na vodniških tečajih.
 • Organizacija izobraževanj in modulov za dvig kakovosti izobraževanja.
 • Izobraževanje mladinskih vodij.
 • Prenova programa, da bo odgovarjal potrebam terena.

 

Več o delu načelnika

 

Načelnik za vzgojo, izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS vodi in organizira izobraževanje vodstvenih kadrov v ZTS. Uspešno izvajanje poslanstva organizacije je odvisno prav od njene sposobnosti za kadrovanje, izobraževanje in zagotavljanje zadostnega števila mladih in odraslih vodij. Vodi in organizira delo Komisije za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi in tako zagotavlja ustrezno podporo celotnemu procesu.

Vodnike medvedkov in čebelic ter gozdovnikov in gozdovnic izobražujemo na vodniških tečajih. Specialistična znanja, s katerimi taborniki poglabljajo znanje in se urijo v veščinah bivanja in gibanja v naravi, se podajajo na različnih specialističnih tečajih: tečaji orientacije in topografije, tečaj pionirstva in bivanja v naravi, tečaj lokostrelstva, tečaj užitnih rastlin ter tečaj prve pomoči.

Načelnik VIO organizira tudi izobraževanje odraslih vodij. To poteka na tečajih za vodje in sicer stopnjevano: posebej za načelnike družin in klubov, nato pa še za načelnike rodov. S svojim pridobljenim znanjem znajo potem bolje izvajati program za mlade ali ustvarjati boljše pogoje in nuditi podporo za njegovo izvajanje.

Ena od pomembnih nalog je tudi vzgoja in izobraževanje mladinskih trenerjev,ki vodijo posamezne tečaje. Tako zagotavljamo kvalitetno izobraževanje na vseh nivojih v organizaciji.