Komisija za program – KOPR

Komisija za program je skupina aktivnih tabornikov, ki jo imenuje aktualni načelnik programa za mlade v ZTS, da mu pomaga pri izvrševanju nalog, za katere je zadolžen. Te so:

 • usklajuje in nadzira delo pomočnikov načelnika programa za mlade v ZTS;
 • organizira in vodi akcije s področja programa za mlade na državnem nivoju;
 • predlaga IO ZTS imenovanje svojih pomočnikov za delo s posamezno vejo in članov programskih komisij ter drugih delovnih skupin;
 • s svojimi pomočniki določa cilje in aktivnosti programskih komisij ter spremlja in usklajuje delo programskih komisij;
 • sodeluje z načelnikom ZTS in ostalimi člani IO ZTS;
 • sodeluje v delu kolegija načelnika ZTS;
 • opravlja druge naloge na podlagi statuta ZTS, sklepov skupščine ZTS in sklepov IO ZTS;
 • svojem delu poroča IO ZTS in skupščini ZTS.

Aktualna načelnica za program ZTS je Katarina Miklavec. Svetovalec načelnice za program ZTS je Blaž Zupančič.

Člani komisije za program (KOPR) so njeni pomočniki in delujejo v sestavi:

MČ pod-komisija:

 • Jerca Trček
 • Petja Kos
 • Maja Kramar
 • Pina Maja Bulc
 • Sabina Belc
 • Mia Zupančič
 • Jani Majes

GG pod-komisija

 • Anže Trček
 • Manca Starman
 • Katja Špingler
 • Domen Šverko
 • Urban Žnidaršič
 • Aleš Skalič

PP pod-komisija:

 • Blaž Zupančič
 • Aleš Skalič
 • Aljoša Rebolj
 • Davor Kržišnik
 • Katarina Kapš
 • Martin Justin
 • Matej Kelemen
 • Megi Batista
 • Monika Filipič
 • Nina Kapelj
 • Rok Kepa
 • Sara Stiplovšek
 • Suzana Podvinšek
 • Tadej Malus
 • Urban Žnidaršič
 • Vanesa Koračin