Komisija za mednarodno dejavnost – KMD

Komisija za mednarodno dejavnost je skupina aktivnih tabornikov, ki jo imenuje aktualni načelnik za mednarodno dejavnost v ZTS, da mu pomaga pri izvrševanju nalog, za katere je zadolžen. Te so:

  • organizira in vodi mednarodno dejavnost ZTS;
  • organizira in usklajuje sodelovanje ZTS s skavtskimi in drugimi organizacijami doma in v tujini;
  • je odgovoren za razvoj mednarodne dejavnosti kot sestavnega dela programa za mlade v ZTS;
  • usklajuje mednarodno sodelovanje rodov;
  • predlaga IO ZTS imenovanje članov komisije za mednarodno dejavnost, letni program mednarodnih aktivnosti in druge sklepe v zvezi s sodelovanjem pri mednarodnih aktivnostih;
  • določa naloge komisije za mednarodno dejavnost in vodi delo komisije, spremlja in usklajuje delo članov komisije;
  • sodeluje s člani IO ZTS v zvezi z mednarodno dejavnostjo ZTS;
  • opravlja druge naloge na podlagi sklepov skupščine ZTS in IO ZTS ter statuta ZTS;
  • svojem delu poroča IO ZTS in skupščini ZTS.

Aktualna načelnica za mednarodno dejavnost ZTS je Anja Slapničar.

Mednarodni tabori 2018