Delovna skupina za duhovnost v taborništvu

Delovna skupina za duhovnost v taborništvu je bila, s strani načelnika ZTS, imenovana v juniju 2013, na lastno iniciativo. Njen namen je preučiti trenutno stanje duhovnosti v taborništvu in osmisliti njeno širšvo vmestitev v taborniški program za mlade. Njen cilj je ustvariti temeljni dokument za duhovnost v taborništvu, ki bo poglobljeno odgovoril na osnovna vprašanja ter pripraviti primere dobrih praks za dejavnosti, ki so lahko v pomoč pri uvajanju duhovnih vsebin v taborniški program za mlade.

Skupino vodi in koordinira Katarina Smolej.

Ostali člani skupine so:

 • Barbara Žgavec
 • Aljaž Peček
 • Tomaž Strajnar
 • Damjan Kolarič
 • Eva Čampelj
 • Jernej Stritih
 • Jure Habjanič
 • Jan Zajc
 • Katarina Bačnik
 • Katarina Miklavec
 • Lucija Rojko
 • Blaž Zupančič
 • Mojca Volk
 • Pina Maja Bulc
 • Sabina Belc
 • Mateja Justin
 • Matic Stergar

Delovna skupina je aprila 2015 objavila in dala v razpravo delovno verzijo temeljnega dokumenta za duhovnost v taborništvu.