Komisije in delovne skupine

Komisije in delovne skupine so delovna telesa sestavljena iz aktivnih tabornikov, ki jih za stalno ali določen čas imenuje IO ZTS ali njegov posamezni član. Namenjene so izvrševanju nalog iz  posameznega področja delovanja taborniške organizacije in kontinuiranem dvigovanju kvalitete dela. Za svoje delo skupina odgovarja resornemu načelniku ali načelniku ZTS.

Vse aktivne delovne skupine in njihove člane predstavljamo posamično na povezanih podstraneh.