Lesen kavelj

Lesen kavelj je uporaben pripomoček v šotoru na taborjenju, v kuhinji na taboru in še kje. Običajno za kavelj uporabimo kar primerno rogovilo, lahko pa se nekoliko bolj potrudimo in kavelj sestavimo iz delov palice.

Za izdelavo kavlja smo uporabili kar kos iste palice, iz katere je nastala v prejšnjem Taboru opisana pohodna palica. Najprej naredimo ploščat ročaj kavlja, debel približno 1 cm. Na spodnji strani naj bo širši in postrani odrezan (Slika 1a). Površina odrezanega dela naj bo ravna, da se nanjo čim bolj prilega manjši kos lesa, namenjen za konico kavlja (Slika 1b). Ta kos naj bo enako debel kot spodnji del ročaja. Na mestu, kjer bomo privezali vrvico (modra puščica), je dobro narediti utor, da vrvica med vezanjem ne zdrsne.

05 Dogodivščina Naredi sam - Lesen kavelj RevijaTabor_maj_2014_naredisam01                                                    05 Dogodivščina Naredi sam -Lesen kavelj RevijaTabor_maj_2014_naredisam02

 

Za vezanje smo uporabili navadno konopljeno vrvico, lahko pa uporabimo poljubno primerno tanko vrvico, na primer vrvico, ki smo jo naredili iz vrbovega lubja. Vrvico z vrznim vozlom zavežemo v utor (Slika 2a). Krajši konec vrvice ovijemo okoli daljšega, ki ga začnemo ovijati okoli spodnjega dela ročaja kavlja v položaju, kot je prikazano na Slikah 2b in 2c. Modra puščica prikazuje pot vrvice na spodnji strani ročaja.

Ovijanje nadaljujemo tako, da vrvico izmenoma ovijamo enkrat okrog ročaja, enkrat pa okrog dela, ki ga privezujemo na ročaj (Slika 2d). Ovijamo čim bolj na tesno, od tega je odvisna kvaliteta končnega izdelka.

Če vrvico pravilno ovijamo, se vrvica izmenoma križa vzdolž hrbta ročaja. To vidimo na Sliki 2e (modra črta), kjer je vezava narejena približno do polovice. Z izmeničnim ovijanjem nadaljujemo, dokler ne dosežemo mesta, označenega z rdečo črto na Sliki 2e. Vezavo zaključimo z dobro zategnjenim vrznim vozlom na ročaju kavlja.

Na enak način kot kavelj lahko naredimo tudi trnek, ki je seveda veliko manjši, za konico pa uporabimo trn gloga, črnega trna, maklena ali kaj podobnega.

Na Sliki 3 vidimo narejen kavelj. Z vrvico, napeljano skozi luknjo na vrhu ročaja kavlja ali privezano v utor, kavelj privežemo na palico v šotoru ali kjer ga pač potrebujemo.

05 Dogodivščina Naredi sam - Lesen kavelj RevijaTabor_maj_2014_naredisam03