Tečaji ZTS

Usposabljanja 2017

Usposabljanje za vodnika taborniške skupine

Namenjeno članom rodov, ki bodo vodili vode MČ, GG in skupine murnov.

Razpis vodniškega tečaja severnoprimorskega območja (SPOOT) – Pšenk, 19.-29. 8. 2017
Razpis vodniškega tečaja mestne zveze tabornikov Ljubljana (MZT MČ in GG) – Ribno, 19.-28. 8. 2017
Razpis južnoprimorsko-notranjsko in obljubljanskega območja (JPNOO) – Mačkovec, 18.-27. 8. 2017
Razpis gorenjskega območja (GOOT) – Marindol, 20.-30. 8. 2017
Razpis celjsko-zasavskega območja (CeZas) – Skomarje, 28. 10.-5. 11. 2017

Usposabljanje za vodjo taborniške enote

Namenjeno načelnikom družin, klubov, čet ali rodov v ZTS; primerno tudi za bodoče starešine rodov, ki predhodno niso sodelovale v tem usposabljanju.

Razpis tečaja za vodje taborniških enot – Gozdna šola, Bohinj, 12.-19. 8. 2017

Vodja tečaja je Gregor Matavž.

Tečaji specialnosti

Namenjeni vsem popotnikom in popotnicam, ki želijo pridobiti znanja in razviti spretnosti posameznih taborniških specialnosti.

Razpis specialističnega tečaja bivanja v naravi (BVN) – 14.-20. 8. 2017

Vodja tečaja je Borut Žakelj.

Razpis specialističnega tečaja orientacije in topografije (TOPO) – Gozdna šola Bohinj, 19.-27. 8. 2017

Vodja tečaja je Rebeka Jereb.