Predlog sistema izobraževanja v ZTS

Struktura v Zvezi tabornikov Slovenije2

V okviru zveze tabornikov Slovenije potekajo naslednja izobraževanja:

 • Tečaj za vodnike
 • Tečaj za vodje enot
 • Tečaj za pomočnike trenerjev in trenerje (ALT)
 • Tečaji specialnosti (temeljni)
 • Tečaj specialnosti (nadaljevalni)
 • Tečaj specialnosti (izpopolnjevalni)
 • Seminarji in delavnice, moduli ( ki se izvajajo po potrebi v akcijskih timih – za kuharje, mentorje …)
Tečaji omogočajo razvoj:
 • vodstveno-organizacijskih znanj in sposobnosti
 • razvoj strokovnih znanj s taborniških področij (orientacija, bivanje v naravi in pionirstvo …)
 • razvoj znanj in spretnosti za izvajanje podpornih dejavnosti (npr. rodova blagajna, sodniški seminar …)
Za vsak tečaj so predvideni pogoji za vpis (npr. starost, stopnja formalne izobrazbe, članstvo, predhodno opravljen tečaj ali predhodne izkušnje …).

Zveza tabornikov Slovenije predvideva naslednje pogoje za vpis:

 • pri tečaju za vodnike je pogoj starost 15 let
 • pri tečaju za vodje enot je pogoj starost 17 let
 • pri tečaju za pomočnike trenerjev in trenerje je pogoj predhodno opravljen tečaj za vodje
 • pri temeljnih tečajih specialnosti (specialist) so pogoji starostni (okvirno 16 let)
 • pri nadaljevalnih tečajih specialnosti (mentor specialnosti) je predhodni pogoj opravljen temeljni tečaj oziroma pridobljena specialnost
 • pri izpopolnjevalnih tečajih specialnosti (inštruktor specialnosti) je predhodni pogoj opravljen nadaljevalni tečaj oziroma prdobljen naziv mentor specialnosti)
Vsak tečaj predvideva določene obveznosti, ki jih je treba opraviti za dokončanje tečaja.

Pogoj za priznavanje usposobljenosti so za različne tečaje različni:

 • pri vodniškem tečaju pristnost na tečaju (najmanj 80%), opravljene obveznosti na tečaju in opravljen zaključni izpit
 • pri tečaju za vodje enot pristnost na tečaju (najmanj 80%), opravljene obveznosti na tečaju, priprava ter izvedba projekta med letom ter oddano poročilo o projektu
 • pri tečaju za pomočnike trenerjev in trenerje pristnost na tečaju (najmanj 80%), opravljene obveznost na tečaju, priprava ter izvedba izobraževalnega projekta med letom ter oddano poročilo o projektu
 • pri temeljnih tečajih specialnosti pristnost na tečaju (najmanj 80%), opravljene obveznosti na tečaju in opravljen zaključni izpit (pridobitev specialnosti)
 • pri nadaljevalnih tečajih specialnosti pristnost na tečaju (najmanj 80%), opravljene obveznosti na tečaju, priprava ter izvedba projekta med letom ter oddano poročilo o projektu
Po opravljenih vseh obveznosti tečaja tečajniki pridobijo naziv oz. licenco za opravljanje določene funkcije:
 • po opravljenem vodniškem tečaju pridobijo licenco za vodenje voda
 • po opravljenem tečaju za vodje pridobijo licenco za opravljanje funkcije načelnika družine, načelnika rodu ali starešine rodu
 • po opravljenem tečaju za pomočnike trenerjev in trenerje pridobijo licenco za izvajanje izobraževalnih aktivnosti v ZTS (vodje tečajev, mentorji na tečajih, predavatelji na tečajih …)
 • po opravljenem temeljnem tečaju specialnosti pridobi specialnost (pridobi naziv specialist)
 • po opravljenem nadaljevalnem tečaju specialnosti pridobi licenco za izobraževalno dejavnost na področju specialnosti (pridobi naziv mentor specialnosti)