Programi usposabljanja

Strokovni svet RS za šport je na 19. seji dne 26. avgusta 2008 sprejel sklep, s katerim potrjuje programe usposabljanja ZTS za pridobitev nazivov “vodnik taborniške skupine”, “vodja taborniške enote” in “inštruktor taborništva” in sicer za obdobje štirih let do 26. 8. 2012.

Kaj potrditev programov usposabljanj pomeni za rodove, posameznike in ZTS?

Na nivoju rodov (interesna športna vzgoja otrok in mladine) se koristi potrditve programov kažejo v sofinanciranju strokovne usposobljenosti voditeljskega kadra (vodnikov, vodij, inštruktorjev). Merila za sofinanciranje namreč predpisujejo, da so registrirani športno društvo, izvajajo redno dejavnost na področju športa in imajo pogoje za to, imajo urejeno evidenco o udeležencih programa, delujejo na območju občine in imajo po tem programu usposobljene strokovne delavce (I., II. ali III.).

Posamezniki, ki sodelujejo v programih usposabljanja lahko pridobijo naziv »Strokovni delavec v športu«. Za uspešno zaključeno usposabljanje (ki je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela ter izpita) vsak udeleženec prejme diplomo. Diploma je potrdilo o usposabljanju, ki je evidentirano v enotni bazi Direktorata za šport pri MŠŠ.

Na nivoju ZTS se koristi potrditve kažejo predvsem v neformalnem priznanju da taborništvo ima pretežno elemente športa in kot možnost za sofinanciranje izvedbe izobraževalnih programov in strokovnega dela na tem področju (iz Evropskega socialnega sklada).

Potrjeni programi

Potrjeni programi (celoten dokument):

  • Vodnik taborniške skupine (strokovni delavec 1)
  • Vodja taborniške enote (strokovni delavec 2)
  • Inštruktor taborništva (strokovni delavec 3)
  • Predmetnik (za vsa usposabljanja)