Aktualni projekti in dogodki

V ZTS poleg vseh izobraževanj, ki jih pripravljamo na ravni ZTS (vodniški tečaji na območjih, specialistični tečaji, razna modularna usposabljanja, izobraževanja za mentorje, vodstva itn.) in skrbjo za naš program, ki sodelujemo tudi pri najrazličnejših projektih, za katere verjamemo, da so namenjena spoznavanju novega in ponujajo različne izzive, ki se skladajo z našimi vrednotami in načeli. Našim članom namreč želimo ponuditi kar najbolj pester nabor dogodivščin, kjer lahko taborniki osebno rastemo.

Na tej strani vam želimo predstaviti različne projekte in dogodke, v katere smo kot ZTS vpleteni, ali pa samo možnosti, ki se ponujajo okrog nas, da se naučimo kaj novega, se povezujemo z drugimi in se učimo opazovati. Vse to so namreč možnosti, da se razvijemo v avtonomne, solidarne, odgovorne in angažirane posameznike.

 

POZIV ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU ZDRAVJE MLADIH

 Vabimo tabornike, ki so seznanjeni z našimi izobraževanji, imajo izkušnje s področja načrtovanja in izvajanja usposabljanj ter se zanimajo za temo “Spodbujanje zdravega življenjskega sloga med mladimi”, da se prijavijo na razpis za sodelovanje v projektu “Za zadravje mladih”. Zveza tabornikov Slovenije kot partnerica projekta želi preko programskih dejavnosti prispevati k zmanjšanju ali preprečitvi bolezni povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladini.

Ključna vloga trenerjev bo priprava in izvedba izobraževanja za mladinske voditelje, ki bodo izvajali programe s svojimi ciljnimi skupinami. Trenerji bodo sodelovali na usposabljanju v oktobru 2015, usposabljanja za voditelje pa bodo izvajali v obdobju od novembra 2015 do februarja 2016.

Trenerji bodo za opravljeno delo prejeli plačilo.

 

TEDEN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA    15. maj – 30. junij 2015

OPIS PROJEKTA: Vsak taborniška dejavnost pomeni novo izkušnjo in novo znanje. In novo znanje krepi možnosti mladih za ustvarjalno življenje, s tem pa stalne izzive, delo, zadovoljstvo. Zato Zveza tabornikov Slovenije z vzgojo in izobraževanjem mladih in mlajših odraslih kot tematski koordinator že več kot 10 let sodeluje v promocijski kampanji “Slovenija, učeča se dežela”.

Namen kampanje je aktivno vključevanje v različne dejavnosti v različnih življenjskih obdobjih. Prav vključenost in dejavno učenje v otroštvu in mladosti pa pomembno prispevata k razvoju zmožnosti; inovativnosti in ustvarjalnosti, angažiranosti, kritičnemu mišljenju, podjetnosti, razvijanja globalne zavesti in postavljanju življenjskih ciljev.

V okviru kampanje potekajo različni dogodki: na področju zdravega načina življenja (skrb za kondicijo, šport, duševno ravnovesje, zdrava prehrana in bivalno okolje), bivanja in gibanja v naravi (pohodni tabori, bivakiranje, orientacijska tekmovanja, mnogoboji), ustvarjalnega izražanja (petje, glasba, ples, jeziki, likovno ustvarjanje, pripovedništvo), družabnega življenja (film, moda, zvezdniki, družabna omrežja), ter odnosa do narave (zmanjšanje prekomerne rabe virov, zmanjšanje vplivov na globalno segrevanje, zaščita narave) odražajo željo in potrebo človeka po vključenosti v sodobne družbene tokove. Koledar dogajanja v maju in juniju je dostopen na tvu.acs.si

KAKO LAHKO IZKORISTIMO PONUJENE MOŽNOSTI: Na spletni strani tvu.acs.si klikni na svoje okrožje, izberi svoj kraj in poglej seznam aktivnosti, ki se v tem času dogajajo. Najrazličnejše brezplačne delavnice izkoristi za odličen vodov sestanek ali pa za razvijanje svojega talenta ali radovednosti!