Taborniški dokumenti

Na tej strani najdete zbirko vseh dokumentov ZTS

Statut ZTS

Pravilnik o taborniški reviji Tabor

Enotna načela organiziranosti in delovanja društev tabornikov – rodov

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju ZTS

Pravilnik o kroju oznakah in praporih v ZTS

Pravilnik o taborjenjih enot ZTS

Pravilnik o pečatih in štampiljkah enot ZTS

Pravilnik o priznanjih, odlikovanjih in spominskih oznakah ZTS

Pravilnik o disciplinskem postopku ZTS

Pravilnik o registraciji rodov v ZTS

Hišni red v Gozdni šoli ZTS

Navodilo za ravnanje v zvezi z avtorskimi deli, ki jih naroči ZTS

Protokol v ZTS

Navodilo za nagrajevanje pridobiteljev sponzorjev v ZTS

Postopek oblikovanja stališč ZTS do aktualnih zadev v družbi

Pravilnik o delovnih razmerjih v ZTS

Pravilnik o delovnih razmerjih v ZTS – PRILOGE

Navodilo za naročanje blaga in storitev (NBS)
opomba: obvezno glejte tudi obrazce v zavihku obrazci!

Prostovoljski kodeks ZTS

Dogovor o medsebojnem sodelovanju ZTS – prostovljec predloga