Programski dokumenti

Na tej strani je zbirka dokumentov ZTS, povezanih z izvajanjem programa in izobraževanj.

Mednarodne akcije 2015

Izjava o vzgoji v ZTS

Pogoji za pridobitev in potrjevanje nazivov Inštruktor 1., 2. in 3. stopnje

Navodilo za organiziranje večjih državnih in mednarodnih akcij v ZTS

Tekmovalna pravila taborniškega mnogoboja

Pravilnik o taborjenjih enot ZTS

Pravilnik o organiziranju vodniških tečajev

Priporočila za organizacijo ROTa

Opomnik za planiranje po PzM

ANGLEŠKO – Quality assurance of non-formal education

Primeri dobrih praks na področju priznavanja neformalnega izobraževanja

Resolucija o priznavanju neformalnega izobraževanja v Sloveniji