Ambulantni vozel nekoliko drugače

Ambulantni vozel vsi taborniki dobro poznamo, saj je, ne nazadnje, uporabljen tudi v znaku WOSM-a. Pa poglejmo, kako ga lahko zavežemo še malo drugače.

Za prikaz smo zaradi nazornosti in lažjega opisa uporabili vrvici različnih barv in upam, da bo zato delo olajšano tudi levičarjem. Seveda lahko uporabite vrvici različnih barv, prav pa je, da je debelina obeh enaka.

Z eno roko primemo belo vrvico in z drugo roko preko nje položimo črno vrvico (Slika 1a).

Na mestu, kjer se vrvici križata, primemo s sredincem in palcem (Slika 1b).

<Besedilo>Na roki, s katero držimo prekrižani vrvici, iztegnemo kazalec (Slika 1c), z drugo roko pa primemo črno vrvico in jo ovijemo okrog iztegnjenega kazalca, kot kaže Slika 1d.

Na Sliki 1e vidimo, kako smo črno vrvico speljali preko kazalca in od spodaj pod palcem nazaj tako, da jo lahko položimo preko mesta, kjer se bela in črna vrvica križata (Slika 1f).

09 Dogodivščina Zavzlano - Ambulantni vozel drugačeRevijaTabor_september_2014_zavozlano01 (2)

Prosti konec bele vrvice (Slika 1f) vtaknemo skozi zanko, ki smo jo s črno vrvico naredili okoli kazalca (Slika 1g).

Z eno roko primemo oba konca bele vrvice, z drugo roko pa oba konca črne vrvice (Slika 1h), previdno potegnemo narazen in zategnemo. Ambulantni vozel je zavezan (Slika 1i).

Vsi vemo, da obstaja kar nekaj vozlov, ki so za vezanje dveh vrvic bolj primerni od ambulantnega vozla. Nekaj jih bomo omenili v prihodnjih prispevkih. Medtem pa vsem želim veliko zabave pri preizkušanju opisanega načina vezanja ambulantnega vozla. Z malo vaje bo šlo zelo hitro.

Za izziv pa še tole: z malenkostno spremembo opisanega načina vezanja lahko namesto ambulantnega vozla zavežemo tkalski vozel. Poskusite!